Københavner–
konferencen 2020

5. og 6. oktober 2020, København

Sarah Ward: Eksekutive funktioner – fra forskning til praksis
”Tusind tak for et par fantastiske dage med megen ny viden og inspiration. Jeg sætter pris på at der gåes i dybden med stoffet, og mener at man får større udbytte på denne måde.”
– Deltager i Københavnerkonferencen 2019

Københavnerkonferencen 2020

Eksekutive funktioner
– fra forskning til praksis

Sarah Ward, USA, formidler den nyeste viden om eksekutive funktioner ud fra sloganet ”Lær det i dag og brug det i morgen!”

De eksekutive funktioner er en samlet betegnelse for de processer, der styrer og kontrollerer hjernens kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner. De anses for at være en forudsætning for systematisk tænkning og for evnen til at regulere sin adfærd i forhold til omstændighederne.

Børn og unge med eksekutive vanskeligheder har oftest en lav såkaldt ”forarbejdningshastighed”. Det er et mål for, hvor hurtigt information opfanges, forstås, sprogliggøres og anvendes, og det er ikke det samme som intelligens. Man kan være velbegavet og alligevel være længe om at bearbejde information.

Forskning viser, at 80 pct. af alle unge med ADHD og en IQ inden for normalområdet har en markant langsommere forarbejdningshastighed. Blandt elever med autisme, børn med sprogbaserede indlæringsvanskeligheder og børn med dysleksi ses der hos alle en langsom forarbejdningshastighed.

Langsom forarbejdningshastighed kan bevirke, at elever kommer til at fokusere for længe på detaljer. Dermed får de problemer med at skelne væsentligt fra uvæsentligt og med at forstå sammenhænge. Langsom forarbejdningshastighed kan bevirke, at elever får svært ved at komme på nye ideer eller måske fremsætter spredte ideer, som ikke knytter an til konteksten. Dette begrænser muligheden for at overføre tidligere erfaring til nye situationer og dermed for at skabe et hurtigt overblik og en plan for, hvordan en ”ny” opgave kan løses.

Det giver en række problemer i hverdagen – både for den person, der har eksekutive vanskeligheder, og for lærere, pædagoger, familie og andre omsorgspersoner. Men hvilke, og hvordan kan disse problemer afhjælpes?

Det holder Sarah Ward kursus om. Her en anerkendt forsker, der udvikler programmer til at hjælpe børn og unge inden for især autisme- og ADHD-området, og på kurset formidler Sarah Ward den nyeste viden om eksekutive funktioner ud fra sloganet ”Lær det i dag og brug det i morgen!”

Lær at forstå, hvordan børn og unge udvikler kompetence i at bruge de eksekutive funktioner og få et nyt perspektiv på, hvad der ligger i begrebet ”eksekutive vanskeligheder”. Få indblik i ”Tænk 360-modellen” og forstå sammenhængen mellem motivation og eksekutiv kontrol. Forstå hvordan eksekutive kompetencer udvikles, og hvordan strategier til udvikling af eksekutive kompetencer kan generaliseres.

Der vil I oplæggene indgå visuelle eksempler og videoklip. Der er simultantolkning til dansk begge dage.

I løbet af de to dage vil Sarah Ward undervise i følgende områder:

– Fremtidstænkning: En ny forståelse af eksekutiv funktionskompetence

– The Get Ready * Do * Done Model

– Selvregulering og aflæsning af kontekst

– Lær elever at visualisere handlinger (Mind MIME):

– At være et skridt foran: Følge rutiner, tage initiativ til opgaver, håndtere skift

– Organisering af rummet (Space Makeover)

– Håndtering af tid

– Vurdering af elevernes eksekutive funktioner og fastsættelse af mål for den enkelte

– ”The Informal Executive Function Assessment” – en test til at bestemme elevens evne til at danne en visuel forestilling af fremtiden

Find her en detaljeret gennemgang af hvilke emner Sarah Ward vil berøre på Københavnerkonferencen 2020 (pdf).

Om Sarah Ward

Om Sarah Ward

Sarah Ward er en anerkendt forsker, der udvikler pædagogiske redskaber til at facilitere børn og unges udvikling af eksekutive funktioner. Hun har udviklet programmer med særlig henblik på autisme- og ADHD området og er en dygtig formidler, der får meget positive tilbagemeldinger.

Hun lægger vægt på at kunne formidle sin viden på en måde, der gør den umiddelbart anvendelig for alle.

Staying a Beat Ahead, artikel af Sarah Ward

Cognitive Connections – the 360 Thinking Executive Function Model and Program, artikel af Sarah Ward

Find her en detaljeret gennemgang af hvilke emner Sarah Ward vil berøre på Københavnerkonferencen 2020 (pdf).

Begejstrede deltagere

Sarah Ward underviste en enkelt dag i 2019, og vi fik mange begejstrede tilbagemeldinger og ønsker om at opleve hende igen. En af dem var Lise-Lotte Sams, der er skoleleder på Byhøjskolen på Nørrebro i København. Hun siger:

”Seks lærere og en leder drog forventningsfulde af sted til konferencedag med Sarah Ward. Og vi fik, hvad vi kom efter: spændende teori, der blev koblet til ’hands on’.  Der var både øjenåbnere og nye vinkler på kendte emner. En del man direkte kunne gå hjem og bruge i undervisningen og tilrettelæggelsen af skolens aktiviteter. Sarah Ward er en fantastisk og inspirerende formidler.

Vi ser frem til endnu en konference, hvor vi kan fordybe os i f.eks. ’same – but different’ og ’get ready, do, done’.

Og vi har flyttet skolens studietur for at kunne deltage!”

Praktiske oplysninger

 Tid: Mandag den 5. oktober og tirsdag den 6. oktober 2020.
Begge dage 9.30-16.00.

*

Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

*

Pris for begge dage: 2.950 kr.

*

Rabatter:

Early Bird: Tilmeld inden 1. juni og få 500 kr. i rabat for hver deltager.

Kom flere: Få 300 kr. i rabat for alle deltagere fra samme arbejdsplads ud over den første.

Kom mange: Kontakt os for en særpris, hvis der er otte eller flere deltagere fra samme arbejdsplads.

NB! Man kan kun opnå én af rabatterne. Ved berettigelse til flere rabatter, gælder den højeste.

*

Konferencen er målrettet lærere, pædagoger, psykologer, vejledere og andre fagfolk samt pårørende.

*

Forplejning: Der er fuld forplejning begge dage, dvs. kaffe/te/vand og en croissant eller lignende om morgenen, frokost, kaffe/te/vand og frugt om formiddagen og kaffe/te/vand og kage om eftermiddagen. 

*

Sprog: Engelsk med simultantolkning til dansk begge dage.

*

Tilmeldingsfrist: Senest mandag den 1. oktober 2020.

*

Afmelding: Ved afbud senest 14 dage før konferencen refunderes det fulde beløb. Derefter refunderes ingenting. Det er dog altid muligt at overdrage sin plads til en anden.

*

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere.

Tilmeld

Tilmeld dig selv og / eller dine kollegaer her. Spørgsmål eller problemer? Skriv til os på kontakt@københavnerkonkferencen.dk.

Hvilken institution / arbejdsplads kommer de tilmeldte fra?
Institutionens / arbejdspladsens adresse.
Navnet på kontaktpersonen for denne tilmelding.
Kontaktpersonens emailadresse.

Det er muligt at tilmelde deltagere i flere omgange og stadig opnå rabat. Deltagere, hvis navne endnu ikke kendes, kan tilmeldes ved blot at skrive "Kommer senere" eller lignende. Mange tilmeldinger? Tilmelding kan også ske ved at skrive på kontakt@københavnerkonferencen.dk.

Deltagernes for- og efternavne og gerne også mailadresse. Skriv "Kommer senere" eller lignende for navne, der endnu ikke kendes.
Angiv her ønsker til vegetarisk / vegansk kost, allergier og lignende. Andre spørgsmål, problemer, særlige ønsker? Skriv om dem her.
Få Københavnerkonferencens nyhedsbrev om kommende konferencer, kurser og udgivelser.

Afmeldingspolitik: Ved afbud senest en måned før konferencen - 26. februar - refunderes det fulde beløb. Ved senere afbud refunderes ingenting. Det er dog altid muligt at overdrage sin plads til en anden.

Om Københavnerkonferencen

Københavnerkonferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed om autisme og ADHD, som regel af én eller to dages varighed. Vi forsøger at bringe verdens førende eksperter inden for området til København.

Vores mål er gennem vægtige, grundige indlæg at udbrede viden til fagpersoner, der arbejder med børn og unge inden for dette område. Derigennem vil vi fremme muligheden for at mennesker, der har deres grundudfordringer inden for autisme og ADHD, kan få størst mulige chancer for at udfolde deres ressourcer til gavn og glæde for sig selv, deres familier og samfundet. Viden, indsigt og forståelse er grundlaget for reel inklusion.

Københavnerkonferencen er etableret af UU København med specialkonsulent Lars Thomsen som koordinator. Det sker i et samarbejde med konsulent Jannik Beyer, tidligere leder af Center for Autisme under Socialstyrelsen, og forlagsredaktør Bjarke Larsen fra Forlaget Pressto, der udgiver en række bøger indenfor området.

Kontakt os

Københavnerkonferencen
c/o Forlaget Pressto
St. Kirkestræde 1, 4.
1073 København K
Tlf. 33 15 08 44
kontakt@københavnerkonferencen.dk

Skriv til os